Senexia

Комплект инфографика

Описание

Инфографичните ресурси са интерактивни и са категоризирани по модули: обяснителен видеоклип, тест, цифрово упражнение или онлайн проучване и призив за действие, които ви позволяват да подобрите уменията си по темата, разработена в модула

Модул 1

Основи на цифровата грамотност

Модул 2

Цифрово учене и обучение

Модул 3

Цифрови инструменти в бизнеса

Модул 4

Цифрова маркетингова комуникация

Модул 5

Създаване на онлайн бизнес

Модул 6

Управление на онлайн бизнес

bg_BG